[English under the danish]
Den 20. februar var jeg på et museum langt ude på en kant af Danmark ( sådan føltes det da jeg kørte i bus derud) Det var Kastrupgårds Museum. Det var interessant på den måde at det jeg ikke var kommet for at se, var meget bedre end det jeg tog derud for. Lyder det kryptisk? Det er helt normalt, for mig!

“Portrætter af et svundet liv” var det der facinerede mig mere end en keramikkers arbejder. Det var da flot men jeg kunne ikke lide at der skulle være slanger og andet kravl. Jeg synes nok at tingene gerne må være smukke samtidigt med at det fortæller mig noget. Billederne er fra museet Kastrupgård.

On February 20, I was at a museum far out on an edge of Denmark (that’s how it felt like when I was driving by bus there) It was Kastrupgårds Museum. It was interesting in the way because what I had not come to see was much better than what I went out there to see. Does it sound cryptic? That’s normal, for me!

“Portraits of a Lived Life” was what fascinated me more than a potter’s work. It was nice, but I did not like that there were snakes and other crawling things. I think things should be beautiful to look at while it is telling me something. The photographs are from the museum Kastrupgård.

Jeg var på besøg på dette museum ( V = flueben ) og det næste jeg skal se er et andet af Københavns museer. Hvilket museum ved jeg ikke endnu. Der skal opleves nu hvor jeg har været inaktiv i så lang tid.

I was visiting this museum (V = tick) and the next thing I have to see is another of Copenhagen’s museums. Which museum I do not know yet. It must be experienced now that I have been inactive for such a long time

Thank you for visiting.

This post has already been read 596 times!

A heartfull thank you for your comment - En hjertelig tak for din kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: