08.12.2018

  • History

Jeg fandt en ny julekalender som jeg ønsker at følge. Det er online og er på Peter Kærs Hjemmeside

Da jeg interessere mig for kunst er det vel nærliggende at jeg vil følge denne? Jeg kan både lide forfatteren til denne julekalender og også det han viser. Den findes på alle sprog, så det ville være nemt for dig at følge den, selvom du ikke taler/læser dansk.

” Detektiv, kunsthistoriker og journalist. Det er nogle af de roller, Peter Kær påtager sig, når han over 24 Afsnit udfolder den danske Guldalder maler Constantin Hansens ”Et selskab” af danske kunstnere i Rom fra 1837.

Maleriet forestiller Constantin Hansen i selskab med seks danske kunstnere, der alle opholdt sig i Rom i foråret 1837. Men billedet bærer flere betydninger og historier med sig, end man måske umiddelbart tænker. Lad Kærs Kunstkalender give dig svaret, og bliv trukket med på en fantastisk rejse helt ind i et af hovedværkerne fra en af dansk malerkunsts storhedstider.

De 24 afsnit udgives i løbet af december – ét om dagen. Find alle udgivne afsnit nedenfor. ”

Jeg nåede at se solen i dag her til morgen. Den var der kun en halv time og så blev det hele gråt igen som de andre dage. 9º C, har været det varmest og meteorologerne ”lovede” at vi skulle få en meget regnfuld uge i starten af næste uge, men allerede i dag starter det. Gad vide hvor sneen bliver af. Bliver det overhovedet en hvid jul i år? 

I found a new Christmas calendar that I would like to follow. It is online and is on Peter Kaer’s homepage

When I am interested in art, is it close that I will follow this? I like both the author of this Christmas calendar and what he shows. It is available in all languages so it would be easy for you to follow it, even if you do not speak/read Danish.
 
“Detective, art historian and journalist. These are some of the roles Peter Kaer shows us when he over 24 episodes unfolds the Danish Golden Age painter Constantin Hansen’s “A Company” of Danish artists in Rome from 1837.
The painting depicts Constantin Hansen in the company of six Danish artists, who all stayed in Rome in the spring of 1837. However, the image carries more meanings and stories than you might think. Let Kaer’s Art Calendar give you the answer and let yourself drawn into a fantastic journey all the way into one of the main works of one of Danish painting art’s grandeur times.
The 24 episodes will be published in December – one by day. Find all published sections below. “
 
I reached to see the sun today this morning. It was only half an hour and it all cried again like the other days. 9º C has been warmest and the meteorologists “promised” that we should have a very rainy week at the start of next week, but it begins already today. Wondering where the snow goes off. Will it be a white Christmas this year?

 

Thank you for visiting today and welcome back soon!