05.12.2018

  • .

[English below]

Hold i ryggen. Træthed, man skulle tro at Julen allerede var overstået, når en har det, som en har det. Solen skinner uden for i den skrivende stund og 11º, vinden blæser meget kraftigt, med styrke der kan få et vindue til at blæse up hvis man ikke har lukket det ordentligt.

Det har jo ikke rigtigt noget med julen at gøre, ovenstående. Og alligevel – For hvad er det der gør at det er Jul, foruden tiden på året og det at vi har 4 klima sæsoner. Afslutning på året der gik, afslutning på den mørke tid. Man fejrede Lysets tilbagekomst i gamle dage og det er vel også en af de grundlæggende regler for at vi har Julen i dag? Man siger at det er for at byde velkommen til det nye menneskebarn. Blev han født den 24nd december? Nej, det tror jeg ikke. Der har været alt for mange forlydender om hvornår Jesus blev født, hovedsagen synes jeg er at han BLEV født og er årsag til at menneskeheden har noget at tro på. I forskellige udformninger (Religion)

I dag bliver der ikke skrevet så meget. ”Musen” har ikke været tilstede og der har igen været for meget af al ting. Bortset fra ovennævnte har det være et god dag.

Forresten glemte jeg at fortælle at jeg forsøger at skrive nogle dage i forvejen så jeg måske når at komme alle 24 dage igennem, men hvem ved. Det får vi at se når Julen ER ovre.

Et lille galleri der viser hvordan dagen i dag ser ud her hos mig. Plus de kort jeg har lavet de sidste dage.

Tak fordi du kikkede forbi og jeg håber at du har haft en god dag. Kom snart igen.


I have back pain once again. Fatigue, you would think Christmas was already over when one has it as one has it. The sun is shining outside at the time of writing, and 11º, the wind is blowing very heavily, with the power that can have a window to blow up if you have not shut it properly.

It does not really matter with Christmas, the above. Yet – for what is it that makes Christmas, besides the time of year and that we have four climate seasons. End of the year that passed, end of the dark time. One celebrated the return of light in the old days and it is one of the basic rules for having Christmas today? One has told that it is to welcome the newborn child. Was he born on 24 December? No, I think not. There have been far too many predictions about when Jesus was born; mainly I think he was born to causes humanity to have something to believe. In different designs (Religion)

I have not written much today. The “Muse” has not been present, and again there has been too much of all things, without telling too much. Apart from the above, it has been a good day.

By the way, I forgot to tell me I’m trying to write a few days in advance so maybe I’ll get through all 24 days, but who knows. We will see when Christmas is over.

A small gallery showing how today looks like here with me. Moreover, the Cards I made in the last few days. (Look above)


Thank you for visiting and I hope you have had a good day. Please come back soon again.