03.12.2018

  • .

Oh, time is slow! I would like to make many crawling gnomes (cut and hung up on the shelves and other places) but I discovered that now it is just 3 days and I still have not done anything. I am still in the process of making a Christmas gift but it is also slow, luckily, there are a few days left.

 

The day today has been a little strange. The time has just come to 12:00, but I woke up late and was completely confused. When I look at the calendar, I think it is November. It is clearly a day to take care that you are not be injured. Why you might want to ask. Have you noticed that when there is some weird vibration in the air, or wherever they are, that is always happening things?  I have felt it a couple of times and then I’ve either glued a shirt I definitely should not have done or cut the scissors into my finger when I was sitting and cutting, or I lost paint that I did care of because I would need more. “Sigh” It is sad to tell that is not always easy to be me.


I know I am not the only one in the world who is in the same way. I just tell you, so you do not think you are alone about it. I am also very tired, sometimes, even though I did not do anything special.
The weather is probably not the best either to cheer one up, with all the grey and cloudy weather that has lasted for a few days now. The sun may shine a little more than it has done in these winter months. Ideally, I would love to have snow and it should be a clear weather, so you can feel that Christmas is soon to come, and of course, you have more energy. Oh! Besides all this, we had a wonderful summer with warmth and warmth and more warmth and sun every day. Nah! I do not mind at all, I just concluded. Ha ha.What was it now that I agreed to do today? Still the Christmas gift for my girlfriend. Making Christmas cards is also one of the things. I did not have much time and want to do some journal pages or paint yet. There is even a lot of work that needs to be finish, too much.

Tomorrow I hope the day will be better. Maybe you being there?

Remember to download your jigsaw puzzle if you play with such things on your computer.
Thank you for your visit and welcome you back to new things
 

Oh Tiden går langsom! Jeg ville så gerne have lavet en masse kravle nisser (klippet og hængt up på reolerne) men jeg opdagede at nu er der lige gået 3 dage, og jeg har stadig ikke fået lavet noget. Jeg er stadig i fuld gang med at lave en jule gaver, men det går også langsom, heldigvis er der da nogle dage endnu.

Dagen i dag har været lidt mærkeligt. Klokken er kun lige blevet 12:00 men jeg vågnede sent og var helt forvirret. Da jeg kikke på kalenderen synes jeg der stod november? Det er helt klart en dag hvor man skal passe på at man ikke kommer tilskade.  Hvorfor det, vil du måske spørge. Har du ikke lagt mærke til at når der er nogle underlige vibrationer i luften eller hvor de nu er, at så sker der altid et eller andet. Jeg har mærket det kraftigt et par gange, og så er jeg enten kommet lim på en skjorte jeg bestemt ikke skulle have gjort, eller stukket saksen ind i fingeren når jeg sad og klippede, eller jeg tabte maling som jeg ikke havde ret meget af og skulle bruge mere. ”Suk” det er sørme ikke altid nemt at være mig.

Jeg ved jeg ikke er den eneste i verden der har det på samme måde.  Jeg fortæller det så du ikke tror at du er alene om det. Jeg bliver også meget hurtigt træt SELVOM jeg ikke har lavet noget særligt. Vejret er jo hellere ikke det bedste med alt det gråt og overskyet som har varet ved nogle dage nu. Solen må gerne skinne lidt mere end den har gjort i vintermånederne. Allerhelst  må det gerne sne og være et klart vejr så man kan føle at det snart er jul og at man har lidt mere energi. Nåh! For resten vi havde jo en vidunderlig sommer med varme og varme og mere varme og sol hver dag. Næh! Jeg brokker mig overhovedet ikke, jeg konkludere bare. Ha ha.

Hvad var det nu blev enig med mig selv om at lave i dag? Stadig julegaven til min veninde. Lave julekort er også en af tingene. Jeg har ikke haft særlig meget tid og lyst til at lave nogle journal sider eller male endnu. Der har være lige lovligt meget at se til.

I morgen håber jeg dagen vil blive bedre. Vi ses måske?

Husk at hente dit puslespil, hvis du leger med slige ting på din computer.

Tak for dit besøg og vær velkommen tilbage til nye ting