God Jul – Merry Christmas

God Jul – Merry Christmas

Tuesday, 20th December, 2016 Off By Mariane

[English below!]

Det har været et år fuld af bakker og dale – ligeligt fordelt. Jeg håber at 2017 vil blive et spændende år med mange mange GLÆDELIGE stunder.

Det er helt sikkert at jeg har lært mange ting i året der snart er gået. Hvad har jeg så lært? Fysisk har det meste med at gøre at lave kunst og lære mig selv at kende – hvordan og hvilken stil jeg nu har. Endnu er jeg ikke helt sikker på hvilken vej jeg vil gå, altså kunstner mæssig.  På det mentale / Åndelige plan har jeg fundet ud af meget og også at jeg slet ikke ved noget om mig selv, hvad slags menneske jeg er og hvor jeg befinder mig på min mentale rejse. Alt dette håber jeg at kunne lære mere om i 2017.

Tak til ALLE for at I har været en del af min rejse i året 2016 – online / og i det virkelige liv. TAK

It has been a year full of hills and valleys – evenly divided. I hope that 2017 will be an exciting year with many many JOY moments.

It’s certainly that I have learned many things in the year will soon have elapsed. What have I learned? Physical has mostly to do to make art and teach myself to know – how and which style I have now. Yet I am not quite sure which way I will go, that is artist-related. On the mental / spiritual level, I found out a lot and also that I did not know anything about myself, what kind of person I am and where I am on my mental travel. All this I hope to learn more about in 2017.

Thank you to ALL of you have been part of my journey in the year 2016 – online / and in real life. THANKS

Glædelig Jul – Merry Christmas

fra – from

Gem

Gem